UDĚLEJTE SI RADOST NOVOU KABELKOU! NAD 1000 Kč DOPRAVA ZDARMA!

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení


1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je obchodní společnost Maxbonetti s.r.o, IČ:01699041, DIČ: CZ01699041, se sídlem K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín, která je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce osobních údajů, a to pod registračním číslem 00047670 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou :

Maxbonetti s.r.o., IČ : 01699041, se sídlem K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín

korespondenční adresa : Maxbonetti s.r.o., Zimní 705, 763 14 Zlín - Štípa
email: info@maxbonetti.cz 
telefon: +420 603 436 868


3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů


1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.


2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů


1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je :

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.


2. Účelem zpracování osobních údajů je:

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem;

- při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, fakturační, případně doručovací adresa, není-li shodná s fakturační adresou, kontaktní údaje - e-mailová adesa a telefonní číslo), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit

- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.


3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

 

IV. Doba uchovávání údajů


1. Správce uchovává osobní údaje

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)

- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)


1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu - přepravní služby (Direct Parcel Distribution CZ s. r. o. (DPD), marketingové (Seznam.cz a.s, Google LLC, Facebook Inc..) a účetní služby.


2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

 

VI. Vaše práva


1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.


2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. soubory cookie

 

1. Za účelem zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používáme na svých webových stránkách cookie soubory  a pixelové tagy (tzv. cookies), stejně tak i cookies třetích stran - našich partnerů pro reklamy a analýzy (Inspigroup s.r.o - Glami.cz, Seznam.cz a.s.,Google Inc., Facebook Inc.).

2. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači nebo mobilním zařízení, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. 

3. Používáním webu uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, cookies můžete odmítnout nebo v případě potřeby vymazat. Pokyny, jak to udělat najdete v sekci „Nápověda“ Vašeho webového prohlížeče. Chtěli bychom vás však upozornit, že pokud ukládání cookies zcela zakážete, nebudou stránky pracovat správně a může být omezena jejich funkčnost.

4. K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používáme službu Google Analytics, provozovanou společností Google Inc.

  

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů


1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.


2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirový program, operační systém chráněný heslem, administrace Shoptetu chráněná heslem, omezený přístup do budovy.


3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX. Závěrečná ustanovení


1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu akceptujete.


2. S těmito podmínkami ochrany osobních údajů vyjadřujete souhlas 

- v případě objednávkového procesu kliknutím na tlačítko objednat s povinností platby,

- v případě pouhé registrace k odběru newsletteru bez vytvoření objednávky vložením Vaší e-mailové adresy do příslušného registračního políčka v patičce webu,

- v případě pouhé registrace v e-shopu bez vytvoření objednávky kliknutím na tlačítko registrovat,

- v případě použití komunikačního formuláře napište nám kliknutím na tlačítko odeslat,

a potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu akceptujete.


3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, popř. Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

4. Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

Tyto podmínky byly aktualizovány dne 09.11.2023